ODLICZ OD PODATKU SWOJĄ INWESTYCJĘ W FOTOWOLTAIKĘ I NIE PŁAĆ RACHUNKÓW ZA PRĄD

Polska zgodnie z regulacjami, jako członek UE, powinna do 2020 zapewnić OZE udział do 15% w rynku pozyskiwania energii. W związku z tym w naszym kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym koordynatorem programów, które dotyczą zielonej energii.

Środki zgromadzone przez NFOŚiGW dotyczą również nakładów związanych z instalacjami fotowoltaicznymi zarówno dla gospodarstw domowych, firm, jak i rolników. Dofinansowania występują w formie zwrotnych pożyczek nawet do 100% wartości inwestycji, których wartość oprocentowania kształtuje się w granicach 2.4%. Od 1 stycznia 2019 roku istnieje także możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego lub zryczałtowanego od osób fizycznych. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 000 PLN. Można ją odliczać aż do 6 lat.

Koszt instalacji to 25 000 PLN.
Wydatek ten chcemy uwzględnić w rozliczeniu PIT
Od podstawy podatku odliczamy całą wartość inwestycji,
co w rezultacie zmniejszy podatek o 4500 PLN (18% z 25 000 PLN)
Jeśli rozliczamy się przy stawce 32% analogicznie odliczymy 8000 PLN (32% z 25 000 PLN)